VRMLed - uDner Cnossstrucion


*Three Dots

* Co to jest VRML
*VRML jest skrótem od słów "Virtual Reality Modeling Language", czyli "Język Tworzenia Rzeczywistości Wirtualnej". Założeniem twórców VRML było stworzenie przyjaznego dla użytkownika środowiska graficznego do poruszania się po sieci WWW, umożliwiającego przedstawienie świata 3D. Nowością nie był jednak pomysł stworzenia języka do opisu grafiki trójwymiarowej, ale idea uwzględnienia w nim specyfiki sieci WWW, czyli możliwości tworzenia sceny z komponentów umieszczonych w różnych miejscach sieci oraz łatwość przenoszenia się pomiędzy takimi scenami.

* Krótka historia VRML
*Trudno jest wskazać moment, kiedy narodziła się idea rzeczywistości wirtualnej. Za ojca terminu "cyberprzestrzeń" uważa się pisarza Williama Gibsona, który opisał ją w swej książce "Neuromancer". Także Stanisław Lem opisywał futurystyczne technologie umożliwiające wytworzenie u odbiorcy wrażenia alternatywnej rzeczywistości, określając je mianem fantomatyki.
*Pomysł stworzenia VRML powstał w 1994r na konferencji w Genewie poświęconej zagadnieniom rozwoju WWW. Na sesji pod nazwą "Birds of a Feather", zorganizowanej przez Tima Bernersa-Lee (uznawanego za ojca WWW) oraz Dave'a Raggetta postanowiono przedyskutować możliwość opracowania trójwymiarowego interfejsu do WWW. Wkrótce po zakończeniu konferencji w Genewie Mark Pesce założył grupę dyskusyjną o nazwie www-vrml na której mogli się wypowiadać wszyscy zainteresowani tematem nadania sieci trzeciego wymiaru. Parę miesięcy później Pesce, Gavin Bell i Tony Parisi przedstawili szkic specyfikacji VRML 1.0. Punktem wyjściowym dla projektu był program Open Inventor firmy Silicon Graphics Inc.
Podczas prac nad specyfikacją VRML 1.0 założona została grupa VAG, czyli VRML Architecture Group, która później została przekształcona w VRML Consortium. Wszystkie wnioski oraz rezultaty pracy VAG były natychmiast umieszczane na liście dyskusyjnej www-vrml, gdzie inni członkowie "społeczności VRML" mogli się do nich ustosunkować, zgłosić uwagi i komentarze. Proces ewolucji VRML był dzięki temu niesamowicie szybki - pracowało nad nim jednocześnie setki ludzi, mając dostęp do najnowszych danych o aktualnym wyglądzie języka. W marcu 1996 roku rozpoczęły się prace nad specyfikacją VRML 2.0. Do tego czasu VRML wzbudził zainteresowanie nie tylko entuzjastów, ale i potężnych korporacji, dlatego też swoje projekty do wersji 2.0 zgłosili tacy giganci jak Silicon Graphics Inc., Microsoft czy Sun. Zwycięzcą został projekt nazwany Moving Worlds przedstawiony przez Silicon Graphics. Microsoft nie mógł się pogodzić z porażką i odrzuceniem jego projektu o nazwie Active VRML i zaczął rozwijać swój "standard" który obecnie nosi nazwę Liquid Reality.
Obecnie najnowszą wersją jest VRML97, uznana przez Międzynarodową Organizację Standaryzacji ISO za standard międzynarodowy ISO/IEC 14772-1:1997.

* Wymagania sprzętowe i programowe
*Niestety by w pełni móc docenić piękno wirtualnych światów trzeba dysponować sprzętem conajmniej średniej klasy (stan na VI.2000) oraz kartą ze wspomaganiem grafiki 3D. Do tworzenia światów w VRML wystarczy edytor tekstowy, zaś do ich oglądania potrzebna jest przeglądarka VRML. Najczęściej programy te mają formę wtyczek do przeglądarek internetowych i są dostępne jako shareware bądź freeware. Jeśli w lewym górnym rogu tej strony widzisz obracające się logo Three Dots oprogramowanie do obsługi VRML97 masz już zainstalowane. Na podstawie płynności animacji możesz też ocenić w jakim stopniu Twój sprzęt nadaje się do obsługi światów wirtualnych :)

* Po co VRML?
*Odpowiedź na to pytanie jest prosta - VRML daje nowe możliwości prezentacji i interakcji w internecie i nie tylko. Animacja logo Three Dots napisana w VRML97 to plik o długości 1564 bajtów, których przesłanie po sieci trwa krótko nawet przy bardzo wolnym lub zapchanym łączu. Ta sama animacja przesłana jako animowany GIF zajmowałaby około 30*10*100=30kB (30 sekund razy 10 ramek na sekundę razy 100 bajtów rozmiar jednej ramki). Dane te szacowane są z dużą rezerwą, na korzyść GIFa, a i tak wychodzi plik dwudziestokrotnie większy. Poza tym VRML daje możliwości interakcji z generowanym światem, tzn. wpływania na otaczający świat. W przyszłości (niedalekiej?) być może powstaną trójwymiarowe gry przypominające dzisiejsze tekstowe MUDy, w których nie tylko będzie można przeczytać o atakującym gracza smoku, ale zobaczyć go na własne oczy.

E-mail to: coding@poczta.onet.pl